Senator RP Ryszard Majer zorganizował Koncert Senatorski w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który odbył się w Pałacu w Koszęcinie. Koncert został poświęcony pamięci ppłk Jana Kowalewskiego, polskiego kryptologa, który złamał rosyjskie szyfry podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, uczestnika trzeciego powstania śląskiego.

Jan Kowalewski został ustanowiony przez Senat RP patronem 2020 roku.