W Częstochowskiej Akademii im. Jana Długosz odbyła się Konferencja Naukowa pt.: „Starość na polskiej wsi – determinanty szanse i zagrożenia”. Na Konferencji obecni byli przedstawiciele środowiska naukowego i zaproszeni goście. Spotkanie zostało zorganizowane przez Senatora RP dr. Ryszarda Majera – inicjatora kampanii społecznej „Polska Przyjazna Osobom Starszym” i dr Mariolę Mirowską, Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Partnerem sympozjum był Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, a współorganizatorem Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire.

          Plenarne obrady merytoryczne rozpoczął dr Ryszard Majer wystąpieniem pt. „Działania pomocy społecznej – wyzwania z perspektywy wsi.

          Konferencja była częścią kampanii trwającej już od kilku lat mającej na celu uświadomienie zagrożeń, jakie przynieść może załamanie demograficzne polskiej wsi. Jednocześnie wskazuje właściwe – pożądane działania, tak w krajowym ujęciu jak i w lokalnym działaniu samorządów i grup społecznych.

– Jakość życia rencistów na wsi nadal jest niższa niż w mieście. Najwyższy czas to zmienić- powiedział Senator R. Majer.