Senator Ryszard Majer uczestniczył w spotkaniu parlamentarzystów województwa śląskiego z Beatą Szydło premier Rządu RP. Spotkanie poświęcone było aktualnym kwestią związanym z rozwojem poszczególnych obszarów wchodzących w skład województwa. W swoim wystąpieniu R. Majer podziękował za osobiste zaangażowanie p. Premier w proces rewitalizacji terenów miasta i gminy Koniecpol, które od lat borykały się z brakiem sieci wodociągowej a obecnie, dzięki interwencji rządu, budowa wodociągu już trwa.
-Pragnę zwrócić także uwagę na problemy infrastrukturalne. Przebieg drogi krajowej nr 46,  prowadzącej z Częstochowy do województwa Świętokrzyskiego obfituje w wiele miejsc niebezpiecznych. Począwszy od jej skrzyżowania z DK1, samorządowcy zwracają uwagę na miejsca które są niebezpieczne zarówno dla przejeżdżających np. Staromieście – gmina Lelów, gdzie konieczna wydaje się budowa ronda, ja i Przymiłowice gmina Olsztyn, czy Nakło gmina Lelów, gdzie brak chodników i skutecznych ograniczeń  prędkości dla poruszających się pojazdów jest zagrożeniem dla samych mieszkańców powiedział m.in. R. Majer.
W dalszej części wypowiedzi senator wyraził zaniepokojenie pracami nad ustawą metropolitalną, której efektem może być  dalsze wzmacnianie centralnej części województwa. W toku dyskusji zaproponowano by równolegle z pracami nad ustawą metropolitalną zaproponować działania osłonowe i wzmacniające potencjał innych terenów wchodzących w skład województwa m.in. Ziemi Częstochowskiej.