Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. utworzenia województwa częstochowskiego: przewodniczący poseł Szymon Giżyński i wiceprzewodniczący – senator Ryszard Majer i senator Artur Warzocha, zaprosili burmistrzów, wójtów, prezesów instytucji, stowarzyszeń i firm z regionu częstochowskiego na rozmowy w sprawie powołania województwa częstochowskiego. Spotkanie miało miejsce w auli „Solidarności” i było formą konsultacji społecznych. Liczna obecność i deklaracje poparcia to dowód, że wśród mieszkańców umacnia się potrzeba odtworzenia województwa częstochowskiego.

              Reforma administracyjna nie jest dana raz na zawsze. Struktura administracyjna powinna być jak rękawiczka musi być dopasowana do potrzeb danej społeczności – zwrócił uwagę senator Ryszard Majer.