Senator Ryszard Majer wraz z Szymonem Giżyńskim  posłem na sejm RP, wzięli udział w sesji Rady Gminy w Lelowie. W porządku obrad znalazła się lelowska deklaracja postulująca powrót województwa częstochowskiego na mapę administracyjną kraju. Podczas spotkania poseł Szymon Giżyński przedstawił przesłanki budowy województwa bez peryferii, natomiast R. Majer prezentował podejmowane działania. Powiedział m.in.
– Zatroskani przyszłością regionu musimy budować jego kapitał społeczny i infrastrukturalny już dziś. Poniesienie jakości życia mieszkańców, poprzez odpowiednie do potrzeb kształcenie, zabezpieczenie materialne dla rodzin, poniesienie najniższych emerytur to tylko niektóre z działań które już obecnie podjął rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jedną z naszych inicjatyw lokalnych jest natomiast utworzenie Senatorskiej Infolinii Senioralnej, która ma służyć pomocą osobom starszym i ich rodzinom.