W ramach Kampanii Społecznej Polska Przyjazna Osobom Starszym Pani Sylwia Kałużyńska Szymańska Burmistrz Miasta i Gminy Blachownia podpisując deklarację zgłosiła chęć podejmowania wszelkich działań, które będą zwiększały poczucie bezpieczeństwa i dobrostanu osób starszych w Polsce w szczególności poprzez rozwój:

  • Partycypacji – powszechnej, która zwiększy uczestnictwo seniorów w podejmowaniu decyzji m.in. na poziomie lokalnym;
  • Aktywizacji – na miarę możliwości, która poprzez rozwój działań takich jak edukacja, kultura, sport, turystyka, będzie rozwijała indywidualne pragnienia i kapitał społeczny osób starszych;
  • Opieki – zgodnej z potrzebami, która poprzez zachowanie wysokiej jakości standardów będzie budowała rzeczywistość pozwalającą zapewnienie odpowiedniego poziomu życia korzystając z m.in. z osiągnięć systemu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, ochrony konsumenta, pomocy społecznej;
  • Informacji – pełnej i dostępnej, która poprzez rozwój rzecznictwa praw osób starszych będzie ich wyposażała w umiejętności artykułowania i dochodzenia swoich uprawnień wobec podmiotów świadczących usługi.

Inicjatorem społecznej kampanii Polska Przyjazna Osobom Starszym jest senator RP Ryszard Majer.