Co roku obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który jest jednocześnie świętem wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej. To okazja do wyrażenia uznania i wdzięczności za pracę wszystkich pracowników i osób zaangażowanych w działania na rzecz osób potrzebujących

            Senator Ryszard Majer uczestniczył w uroczystości w Pałacu Prezydenckim gdzie minister Marlena Maląg wręczyła nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Ogółem przyznano 16 nagród pieniężnych, 10 nagród indywidualnych i 6 nagród zespołowych.

             W ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy zatrudnionych było w 2020 r. 22,5 tys. pracowników socjalnych.