Wspólnie z Stowarzyszenie dla Boronowa senator Ryszard Majer uczestniczył w tegorocznej edycji Narodowego Czytania.

W pięknym otoczeniu przyrody senator R. Majer odczytał fragment powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” opisujący piękno krainy Bohatyrowiczów i Korczyńskich.