12747461_488673141334219_4876434125879991441_o

Senator RP Ryszard Majer apeluje
Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych

Pismem z 8 lutego br. senator RP Ryszard Majer wystąpił do przedstawicieli samorządów lokalnych o godne uczczenie Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Przypomnijmy:  Ustawą z dnia  15 lutego 2011 roku, opublikowaną w Dzienniku Ustaw Nr 32, poz. 160,  ustanowiono 1 marca  Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten w zamyśle ustawodawcy ale także inicjatora tego dnia śp. Lecha Kaczyńskiego prezydenta RP, ma przypominać jedną z najtrudniejszych kart w dziejach  Polski na co wskazali w uzasadnieniu projektodawcy aktu:

„Powojenne Polskie Powstanie Antykomunistyczne było pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji
i narzuconym  siłą władzom komunistycznym. Było też przykładem najliczniejszej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski w tym także utracone nam rzecz Związku Sowieckiego – Kresy Wschodnie II RP. (…) Będąc głównym przeciwnikiem reżimu komunistycznego przez pierwszych kilka lat „Żołnierze Wyklęci” odegrali bardzo istotną rolę w przesunięciu kolejnych sekwencji utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk opozycji  demokratycznej wzorem postawy obywatelskiej”.

Obecnie z okazji piątej rocznicy ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podjął decyzję o objęciu Patronatem Narodowym tegorocznych obchodów ku czci bohaterów powstania antykomunistycznego. Prezydent pragnie w ten sposób oddać hołd uczestnikom podziemia niepodległościowego z lat 1944-1963 oraz zachęcić Polaków do upamiętniania ich działań.

Senator w swym piśmie zwrócił uwagę na miejsca, które istnieją w środowiskach lokalnych: groby, tablice upamiętniające bohaterów, nieoznaczone jeszcze miejsca potyczek w których warto by zorganizować uroczystości patriotyczne. Szczególną uwagę zwrócił  na młode pokolenie;

„to w szkołach – obok domów rodzinnych – dokonuje się patriotyczna formacja postaw dzieci i młodzieży. Nie pozwólmy młodym Polakom zapominać o ich rodowodzie i przeszłości, przybliżając im fakty z najbliższego otoczenia tak, by poznawali przeszłość Narodu z perspektywy swojej najbliższej okolicy”.

W odpowiedzi na pismo przedstawiciele środowisk lokalnych poinformowali m.in. o:

GMINA KŁOMNICE
– godz. 10:00 kościół filialny w Rzekach Wielkich – złożenie kwiatów i warta honorowa harcerzy z 34. Kłomnickiej Drużyny Harcerskiej Płomień przy tablicy poświęconej ks. Stanisławowi Piwowarskiemu, kapelanowi I batalionu 27 pp Armii Krajowej, spowiednikowi skazanych na śmierć żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
– godz: 18:00 Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach – wieczornica z udziałem Folklorystycznego zespołu „Klepisko” z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

GMINA MSTÓW
Zostanie odprawiona Msza Św. w Kościele Wniebowzięcia NMP w Mstowie w intencji harcerzy i Żołnierzy Wyklętych.

Pismo Senatora RP dr. Ryszarda Majera z dn. 08.02 (1) Pismo Senatora RP dr. Ryszarda Majera z dn. 08.02 (2)