Bezpieczeństwo mieszkańców gminy Koniecpol związane z możliwością wylewania Pilicy i piętrzenia ponad dopuszczalny poziom wody w stawach były przedmiotem spotkania senatora RP Ryszarda Majera z przedstawicielami samorządu mieszkańców oraz z samymi zainteresowanymi.

Istotnym elementem spotkania była wizja lokalna funkcjonujących urządzeń wodnych na terenie gminy, podczas której oceniono ich skuteczność oraz możliwości ich bardziej efektywnego wykorzystania, by w sposób skuteczny zapewnić  najwyższy poziom bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.