Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami w Koniecpolu zorganizowane m.in. przez Polską Akademię Rozwoju Przedsiębiorczości oraz władze samorządowe Miasta i Gminy Koniecpol.

W uroczystości wzięło udział około 70 gości, w tym senator Ryszard Majer, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji otoczenia biznesu, a przede wszystkim przedstawiciele biznesu z terenu gminy Koniecpol.