Senator Ryszard Majer uczestniczył w noworocznym spotkaniu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Częstochowie.