Senator Ryszard Majer uczestniczył w uroczystości przekazania wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrii (powiat częstochowski). Stało się to w 85. rocznicę powołania jednostki.

             Uroczystość zgromadziła licznych gości, reprezentujących instytucje, które wsparły zakup. Wśród nich byli: wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Szymon Giżyński, senator Ryszard Majer, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek, zastępca komendanta śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach st. bryg. Rafał Świerczek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk i gospodarz gminy – wójt Jerzy Żurek.