Senator Ryszard Majer uczestniczył w spotkaniu przewodniczących zakładowych organizacji związkowych NSZZ ,,Solidarność” oraz zarządu Regionu.