Podczas pobytu w Hadze senator Ryszard Majer rozmawiał z ambasadorem RP oraz z przedstawicielami BarkaNL  o problemach z dostępem do ochrony zdrowia i bezdomności Polaków, ponieważ aż dwa procent holenderskiego społeczeństwa stanowią Polacy.