Na zaproszenie senatora Ryszarda Majera gościł w Częstochowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz. W ramach wizyty odwiedził Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Najświętszej Marii Panny w Częstochowie,
Celem wizyty w największej w naszym regionie jednostce ochrony zdrowia była ocena zaawansowania przygotowań do utworzenia Centrum Urazowego. Minister Marek Tomabrkiewicz po spotkaniu z dyrekcją jednostki wizytował Szpitalny Oddział Ratunkowy zapoznając się z jego sytuacją lokalową i kadrową.
– Powstanie Centrum Urazowego to znaczne wyzwanie dla naszego terenu, oznacza, że dzięki środkom finansowym z Warszawy (ok 10 mln zł), w sposób znaczny poniesiemy, jakość ochrony zdrowia naszych mieszkańcom – wyjaśnił senator Ryszard Majer.