Senator Ryszard Majer wziął udział w Sesji Rady Gminy Niegowa. Wsłuchując się w aktualne problemy środowiska lokalnego perspektywy samorządowców, parlamentarzysta zabrał także głos informując o pracach w Senacie.
– Zarysowana perspektywa zamian jaką realizuje rząd premier Beaty Szydło wraz z zapleczem parlamentarnym koncentruje się w sposób szczególny na systematycznym podnoszeniu jakości życia mieszkańców także terenów wiejskich. Uchwalone ustawy dotyczące sfery polityki społecznej, m.in. program wsparcia rodzin 500+, już realizowany, a także uchwalony już  tzw. Program bezpłatnych leków dla seniorów, w sposób istotny wpłyną na jakość życia w rodzinach szczególnie w środowisku wiejskim- podkreślił w swojej wypowiedzi R. Majer.
Podczas spotkania senator zadeklarował również współpracę z samorządem gminy w kwestiach w których niezbędna będzie interwencja w Warszawie.

DSC_4449 DSC_4433