Senator Ryszard Majer spotkał się z Panią Elżbietą Różycką kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej w celu zapoznania się z pracą ośrodka. Nie zabrakło także rozmowy na temat rządowego programu „Rodzina 500 plus”, który w ośrodku jest realizowany prawidłowo. Ryszard Majer podczas spotkania zapewnił Panią kierownik, że jako Członek Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej będzie pomagał i wspierał pracę GOPS w Poraju.
Podczas spotkania Pani Elżbieta Różycka podpisała Deklarację udziału w Kampanii Społecznej Polska Przyjazna Osobą Starszym, którą zainicjował senator Majer.
Spotkanie było preludium do spotkań kierownictwa resortu rodziny z przedstawicielami gmin i ośrodków pomocy społecznej, które poświęcone są przeglądowi funkcjonowania rządowego programu „Rodzina 500 plus”, pomocy społecznej oraz polityce senioralnej.