Na Cmentarzu Wojskowym w Lublińcu odbyły się uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości uczestniczył senator Ryszard Majer oraz parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, delegacje urzędów i szkół oraz mieszkańcy.

              Po złożeniu meldunku dowódcy uroczystości, w asyście Kompanii Honorowej Jednostki Wojskowej Komandosów odegrany został hymn państwowy. Kapelan Jednostki Wojskowej Komandosów odmówił modlitwę w intencji Ojczyzny i wszystkich bohaterów poległych za wolność.

              – Święto Konstytucji Trzeciego Maja to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu polskich świąt narodowych. Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu, do dziś będącym symbolem wolności, patriotyzmu i dumy narodowej- powiedział podczas swojego wystąpienia senator R. Majer.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych za wolność i niepodległość Ojczyzny.