W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku brygadier Zbigniew Desperak powitał wszystkich strażaków i pracowników kłobuckiej komendy oraz zaproszonych gości, wśród których byli między innymi: senator RP Ryszard Majer.

          Podczas uroczystości wręczono: 4 awanse w stopniu, 2 brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej; Uznaniową nagrodę pieniężną Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach za wzorowe wykonywanie zadań służbowych i zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Ponadto podczas wojewódzkich obchodów z okazji „Dnia Strażaka” w Katowicach funkcjonariuszom Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku wręczono: 2 awanse w stopniu, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali senator RP Ryszard Majer:

– Odwaga i profesjonalizm, to dwie cechy które wyróżniają Kłobuckich Strażaków podkreślił podczas wystąpienia R. Majer.