Obchody Święta Niepodległości w Konopiskach rozpoczęły się przemarszem władz gminy, kombatantów, pocztów sztandarowych, kół gospodyń wiejskich oraz młodzieży. W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycił mieszkańców gminy Konopiska Senator RP Ryszard Majer.

                   Następnie odbyła się uroczysta msza za Ojczyznę, której przewodniczył ks. Sebastian Ciastek po czym młodzież SP w Rększowicach wraz z chórem Coralmente  zaprezentowała montaż poetycko-muzyczny. Pod Golgotą odczytano apel poległych i złożono kwiaty.

Senator R. Majer podczas swojego wystąpienia pogratulował organizacji uroczystości i przypomniał, że patriotyzm to zadanie na każdy dzień.