W Dzień dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami senator RP Ryszard Majer wraz z Pawłem Wdówikiem sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny odwiedzili m.in Fundację „Oczami Brata” która realizuje szereg przedsięwzięć adresowanych do niepełnosprawnych mieszkańców naszego regionu.