Senator Ryszard Majer uczestniczył w koncercie ,,Piosenka jest dobra na wszystko” który odbył się z okazji oddania wyremontowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach. Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 300 tysięcy złotych, oraz gminy która dołożyła 300 tysięcy złotych, udało się zaadoptować całe piętro ośrodka. Znalazły tam swoje miejsce pracownie edukacyjne: taneczna, plastyczna, krawiecka oraz studio nagrań.

              – Nie ma państwowości, nie ma narodu bez fundamentu kulturowego. Właśnie takie ośrodki jak ten tworzą podwaliny pod budowę państwa. Pragnę podziękować za fundusze, które przekazała gmina, ale pragnę również podziękować Panie Ministrze, za to, że przyczynił się Pan do tego, że ten ośrodek otrzymał środki finansowe z puli Ministerstwa Kultury. To nie jest tak, że każdy i w każdym miejscu otrzymuje środki finansowe, trzeba się wyróżniać, trzeba aplikować, pisać poprawne dokumenty konkursowe, ale także trzeba mieć w Warszawie swoich mecenasów i jestem przekonany, że Pan Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński jest właśnie mecenasem polskiej kultury, także w gminy Rędziny – powiedział senator R. Majer.