W  szpitalu przy ul. PCK 7 w nowoczesny sprzęt medyczny została doposażona Pracownia Bronchoskopii, w tej lecznicy wyremontowano także blok operacyjny.

Natomiast w placówce przy ul. Bialskiej do Pracowni Hemodynamiki za kwotę ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych zakupiono specjalistyczny angiograf najnowszej generacji – środki pozyskano także z funduszu marszałkowskiego.

WSS w Częstochowie wspomogły także samorządy – gminy powiatu kłobuckiego oraz starostwo częstochowskiego. Samorządy lokalne dołożyły swoje pieniądze do zakupu dwóch sztucznych nerek.

W lecznicy przy ul. Bialskiej dzięki funduszom rządowym przekazanym poprzez wojewodę śląskiego powstałą nowa Pracownia Biologii Molekularnej, wyposażona w aparaturę pomagającą w diagnostyce wirusa SARS-CoV-2, zakupioną z budżetu państwa, w kwocie ponad 500 tysięcy złotych.

W ramach administracji rządowej poprzez wojewodów wspieramy te inicjatywy, które mają na celu zwiększanie bezpieczeństwa  mieszkańców. Teraz, w szpitalu wojewódzkim, powstaje jedyne miejsce dla subregionu północnego województwa śląskiego, gdzie będzie można pobierać próbki na badania koronawirusa. To znaczy, że samorząd wojewódzki, który jest w rękach Prawa i Sprawiedliwości, potrafi doskonale współdziałać z rządem polskim. Wszelkie inicjatywy, które mają miejsce na terenie szpitala wojewódzkiego, a przypomnę, że niedawno uruchomiliśmy  centrum urazowe, jedyne w tej chwili w województwie śląskim, mają służyć zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców regionu częstochowskiego – powiedział senator Ryszard Majer.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: poseł Lidia Burzyńska i Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.