Senator Ryszard Majer uczestniczył w uroczystości przekazania i poświęcenia nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starokrzepicach (powiat kłobucki).