Senator Ryszard Majer brał udział w otwarciu pracowni językowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei, gmina Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim.