Senator Ryszard Majer uczestniczył w uroczystym otwarciu nowo wybudowanej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku,  wybudowanej ze znacznym udziałem środków rządowych

– Gratulujemy wielkiej wielofunkcyjnej hali sportowej, w której uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty i osiągać pierwsze w swoim życiu sukcesy sportowe- powiedział senator R. Majer.