1 sierpnia 2020 roku w godzinie ,,W” w kościele pw. NMP Częstochowskiej w Częstochowie rozpoczęła się Msza Święta w intencji Powstańców Warszawskich. Wcześniej, przy Pomniku Nieznanego Żołnierza senator Ryszard Majer, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Szymon Giżyński, poseł Lidia Burzyńska złożyli kwiaty. Tym aktem uczczono 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.