Po raz pierwszy od ponad dwóch lat zebrali się w Paryżu przedstawiciele parlamentów państw tzw. „Trójkąta Weimarskiego” Polski- Niemiec i Francji. Wśród reprezentantów  polskiej delegacji znalazł się wiceprzewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, senator Ryszard Majer.
Obrady dotyczyły najpoważniejszych wyzwań przed jakimi stają państwa członkowie porozumienia Weimarskiego, migracji oraz kwestii ekologicznych.  Przedstawiciele Francji i Niemiec zwracali uwagę że przyjmowanie migrantów jest obowiązkiem wynikającym z zasad otwartej i demokratycznej Europy.
– Demokracja europejska  oparta na wolności, równości i braterstwie, jest wartością szanowana tak we Francji, Niemczech oraz Polsce. Jednak jej fundamentem musi być bezpieczeństwo obywateli poszczególnych Państw. Politycy obiecali swoim wyborcom takie właśnie bezpieczne Państwo zapewnić. I bezpieczeństwo naszych obywateli jest dla nas priorytetem – mówił podczas posiedzenia senator Ryszard Majer – Jesteśmy za rozwiązywaniem kwestii migracji, u jej źródła, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instytucji europejskich m.in. Agencji Frontex. W rozwiązywanie kwestii migracji angażować się powinny nie tylko państwa europejskie ale także takie kraje jak USA i Rosja, które w istotny sposób mogą wpłynąć na organicznie konfliktu w poszczególnych krajach.
Przedstawiciele Sejmu i Senatu uczestniczący w rozmowach spotkali się z Jean-Marc Ayrault Ministrem Spraw Zagranicznych Francji oraz gościli w Polskiej Ambasadzie w Paryżu.