Patriotyzm to zadanie, które należy kształtować i rozwijać. Nie jest nam dany, musi być nieustannie budowany, tak byśmy rozumieli swoja przeszłość i byli z niej dumni. Ta duma winna budować nasz związek z miejscem w którym żyjemy: Mełchowem, Ziemią Częstochowską, Polską –powiedziałem m.in. podczas obchodów 152 rocznicy Bitwy pod Mełchowem.

mełchow2

Dnia 26 września 2015 roku odbyły się uroczystości związane ze 152. rocznicą Bitwy pod Mełchowem. Organizatorami obchodów byli: Gmina Lelów, Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się złożeniem kwiatów na starym cmentarzu w Lelowie na mogile powstańczej. Mszę św. w intencji poległych bohaterów powstania 1863 roku w kaplicy św. Brata Alberta w Mełchowie odprawili ks. kanonik Henryk Młynarczyk, proboszcz parafii św. Marcina w Lelowie oraz ks. Stanisław Swoboda proboszcz parafii św. Mikołaja w Nakle. Po mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod zbiorową mogiłę powstańców, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów, a harcerze przeprowadzili apel poległych. Zebrani mogli wysłuchać wspomnień o bitwie pod Mełchowem, a przygotowana inscenizacja w plenerze pozwoliła wczuć się w atmosferę i tragizm wydarzeń z 30 września 1863 roku. Na inscenizację przybyła liczna grupa pasjonatów historii oraz mieszkańców gminy.

mełhchów3
Wśród zaproszonych mogliśmy gościć: parlamentarzystów, przedstawicieli: władz samorządowych, Urzędu Marszałkowskiego, powiatu częstochowskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komisariatu Policji w Koniecpolu, Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek z Krakowa. (na podstawie:  http://www.lelow.pl/index.php/aktualnosci/1608-152-rocznica-bitwy-pod-melchowem-2.html)