Senator Ryszard Majer uczestniczył w pikniku Rodzinnym 800+, który odbył się na Ośrodku Caritas przy ul. Ogrodowej w Częstochowie.

                Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi w połowie lipca rozpoczęło kampanię, promującą zwiększenie świadczenia 500 plus na 800+, od roku 2024. Pikniki 800+ odbywają  się w różnych regionach Polski, aby informować o społecznych programach rządu Prawa i Sprawiedliwości.

                Na Pikniku 800+ w Częstochowie na najmłodszych czekał szereg bezpłatnych atrakcji takich jak: warsztaty, animacje, konkursy, a także pokazy tresury psów policyjnych, pokazy strażackie i dmuchańce. Nie zabrakło także akcji promocyjno-prewencyjnych, jak quiz z udziałem policji, który dotyczył “Bezpiecznych wakacji”, czy konkursów z Nadleśnictwem Herby. Na stanowisku ZUS można było wykazać się wiedzą o programach socjalnych 500+, „Dobry Start”.

                 Program 500+ rząd wprowadził w 2016 r. Od lipca 2019 r. świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18. roku życia – bez kryterium dochodowego. Od stycznia 2024 świadczenie ma zostać podniesione do 800 zł.