Na zaproszenie Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS senator Ryszard Majer uczestniczył w seminarium pt. Rola i znaczenie organizacji socjalnych w łagodzeniu skutków pandemii Covid-19.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej z regionu częstochowskiego.