Rada Gminy Dąbrowa Zielona nadała rondu w Świętej Annie imię Majora Mieczysława Tarchalskiego ps. Marcin.

            – Bardzo dziękuję Radzie Gminy, pani wójt Marii Włodarczyk oraz Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach za poparcie mojego wniosku o upamiętnienie tej wyjątkowej postaci dla Ziemi Częstochowskiej- leśnika, majora Wojska Polskiego, żołnierza września 1939 roku, legendarnego dowódcy Armii Krajowej, którego radzieccy i polscy komuniści w powojennej rzeczywistości prześladowali i więzili- powiedział senator R. Majer.