Senator Ryszard Majer odwiedził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju – powiat myszkowski, zapoznając się z przebiegiem realizacji programu 500+. Jak wynika z przeprowadzonej rozmowy z Panią Celiną Giermala kierownikiem  GOPS osiągnął półmetek w przyjmowaniu wniosków, co oznacza, że wnioski złożyło ok. 50 proc. uprawnionych do otrzymania świadczenia. Podczas wizyty R. Majer, zapoznał się z sytuacja kadrową i lokalową jednostki pomocy społecznej, gratulując sprawności organizacyjnej we wdrażaniu programu.

Przypomnijmy, że  1 kwietnia 2016 r. wystartował program Rodzina 500+. Po prawie sześciu miesiącach przygotowań, konsultacji społecznych, zmian i doprecyzowania zapisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci złożono pierwsze wnioski 500+.

Pierwszego dnia, w skali kraju,  zostało złożonych  ponad 100 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko. Wniosek 500+, który bez żadnych opłat można złożyć na kilka sposobów: elektronicznie – najwygodniej wniosek wypełnić online poprzez system bankowości elektronicznej, pod warunkiem, że posiadamy konto w jednym z banków, które przystąpiły do programu Rodzina 500+.

Przypominamy, że pierwszym okresem nabywania prawa do świadczenia wychowawczego 500 zł na dziecko jest okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Wnioski 500+ złożone w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. pozwolą na otrzymanie świadczenia z programu Rodzina 500+ z wyrównaniem za pierwsze 3 miesiące. Natomiast wnioski złożone po 30 czerwca 2016 r. będą uprawniały do nabycia świadczenia od miesiąca, w którym zostały złożone, bez wyrównania za II kwartał bieżącego roku.

DSC_4360 DSC_4371

DSC_4372