Na spotkaniu w Częstochowskim Biurze Interwenci Senioralnej z panią Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Bojanowską oraz senatorem Ryszardem Majerem i poseł Lidią Burzyńską kandydaci na samorządowców podpisali deklarację Kampanii Polska Przyjazna Osobą Starszym która jest intensyfikacją działań na rzecz osób starszych.