Senator Ryszard Majer odwiedził Urząd Gminy i Miasta Koniecpol, podczas wizyty rozmawiał o rządowym programie Polski Ład, planowanych inwestycjach i głównych potrzebach mieszkańców rozmawiałem z Burmistrzem Ryszardem Suligą oraz radnymi gminy i powiatu.

Korzystając ze sposobności senator R. Majer pozostawił kilkanaście książek w „kąciku czytelnika” znajdującym się w Urzędzie.