Senator Ryszard Majer wspólnie z wójt Gminy Dąbrowa Zielona Marią Włodarczyk i przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Kucharskim odwiedzili kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Cielętnikach.

Senator R. Majer dziękował ks. Proboszczowi Piotrowi Rutkowskiemu za przybliżenie historii świątyni, jej roli w życiu religijnym regionu oraz przedstawienie najpilniejszych potrzeb. Cieszę się, że dzięki wsparciu w wysokości 984209,10 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będzie możliwe przeprowadzenie prac konserwatorskich świątyni. #PolskiŁad