Senator Ryszard Majer spotkał się z Panią Bożeną Wojsyk kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach. Podczas wizyty senator zapoznał się z pracą ośrodka, w tym realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, który realizowany jest prawidłowo. – Jako senator ziemi częstochowskiej i Członek Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej będę wspierał działania waszego Ośrodka – mówił podczas wizyty R. Majer