Na zaproszenie przewodniczącego KZ Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie senator Ryszard Majer wziął udział w posiedzeniu Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczyła rektor uczelni prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki dr Damian Szczukocki oraz przedstawiciele uczelni w wyższych w kraju.

                W trakcie posiedzenie senator R. Majer przyjął postulaty przedstawicieli Krajowej Sekcji Nauki dotyczące aktualnej sytuacji uczelni wyższych.