Na zaproszenie Premier Rządu RP Beaty Szydło 21 listopada w Urzędzie Rady Ministrów gościli pracownicy socjalni. W uroczystym spotkaniu wziął udział senator RP Ryszard Majer.
– Wy jesteście tymi, którzy muszą każdego dnia – bez względu na to, co się dzieje, jaka jest sytuacja – pokazywać innym uśmiech i serce, bo taka jest wasza rola, misja, służba – mówiła premier Beata Szydło podczas uroczystości.
MRPiPS przyznało z okazji święta nagrody i wyróżnienia za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2016. W tym roku przyznano 13 nagród pieniężnych, w tym  8 nagród  indywidualnych i 5 nagród zespołowych oraz 10 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 6 listów gratulacyjnych indywidualnych i 4 listów gratulacyjnych zespołowych za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.
W Polsce jest ogółem 20 793 pracowników socjalnych, z czego 19 656 jest zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, a 1 137 w powiatowych centrach pomocy rodzinie.