„Niewiedza i troska. Bezdomni Polacy w krajach Unii Europejskiej” – raport będący pokłosiem zainteresowań senatora Ryszarda Majera w obszarze polityki społecznej i pracą w Komisji Spraw Zagranicznych i UE Senatu RP został zaprezentowany podczas seminarium w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Całość raportu w wersji pdf, jest dostępna na stronie: www.majer.senat.pl