Senator RP Ryszard Majer uczestniczył w podpisaniu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy ,,Emerytura Plus’’. Zgodnie z ustawą każdy emeryt otrzyma  dodatkową emeryturę plus w kwocie 1 100 zł. brutto.

                 Był to dobry dzień dla polskich seniorów i kolejny krok na mapie polityki senioralnej państwa. Dodać należy ze R. Majer był senatorem sprawozdawcą tego przedłożenia rządowego w Senacie RP.