Podczas wyborów zarządu Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie senator Ryszard Majer miał przyjemność odznaczyć Honorową Odznaką ,,Primus in Agendo” (nadawana przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej), Panią Mieczysławę Michalik prezes Koła Ziemskiego PZN w Częstochowie.