Podczas sesji Gminy i Miasta Koniecpol senator Ryszard Majer uhonorował  Edytę Wierzbińską – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu, nadaną przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Odznaką Honorową PRIMUS IN AGENDO – PIERWSZY W DZIAŁANIU.