Podczas zebrania Jurajskiego Klubu Seniora w Janowie senator Ryszard Majer uhonorował Panią Barbarę Zofię Śledzik – Prezes Jurajskiego Klubu Seniora z Janowa, nadaną przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Odznaką Honorową PRIMUS IN AGENDO – PIERWSZY W DZIAŁANIU.