Na wniosek senatora Ryszarda Majera, Honorowe Odznaki Primus In Agendo (pierwszy w dzianiu), przyznała częstochowiankom Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Odznaczenia otrzymały Katarzyna Buchajczuk (PCPR), Anna Kaptacz (Hospicjum Czestochowskie) i Elżbieta Różycka (OPS Poczesna).