Podczas uroczystości z okazji obchodów Dnia Seniora senator Ryszard Majer uhonorował Irenę Piankę prezes Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Częstochowie, nadaną przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Odznaką Honorową PRIMUS IN AGENDO – PIERWSZY W DZIAŁANIU.