„Prokonsumencko w Senacie RP”  – w trosce o  jakość i zdrowie konsumentów

Z okazji obchodów Światowego Dnia Konsumenta senator Ryszard Majer, przewodniczący  senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumenta zorganizował spotkanie z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim wraz z przedstawicielami organizacji i instytucji konsumenckich. W spotkaniu udział wzięli:

  • Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP;
  • Ryszard Majer – przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumenta;
  • Grażyna Rokicka – prezes Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
  • Kamil Pluskwa-Dąbrowski – prezes Ogólnopolskiej Federacji Konsumentów;
  • Katarzyna Kopytiuk – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bieruniu;
  • Katarzyna Kielar – Inspekcja Handlowa w Katowicach;
  • Izabela Morańska – Inspekcja Handlowa w Katowicach;
  • Andrzej Imiołczyk – Inspekcja Handlowa w Katowicach.

Celem spotkania była wymiana informacji nt. możliwości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi podejmującymi problematykę pro konsumencką a Senatem RP, ocena istniejącego stanu prawnego i jego deficytów w obszarze ochrony konsumentów, wskazanie najpoważniejszych deficytów prawnych i organizacyjnych w zakresie skuteczności ochrony konsumentów w tym grup najsłabszych na rynku: młodzieży i osób starszych.

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,imgl4622 l1eUwmOfZlOY5YVUlA,imgl4879 l1eUwmOfZlOY5YVUlA,imgl4660 l1eUwmOfZlOY5YVUlA,imgl4899 l1eUwmOfZlOY5YVUlA,imgl4854 l1eUwmOfZlOY5YVUlA,imgl4748 l1eUwmOfZlOY5YVUlA,imgl4696

 

Foto: Michał Józefaciuk

Źródło: Senat RP