W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zostały wręczone promesy w wysokości 5000 zł oraz 14 promes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla 121 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu częstochowskiego.