Senator Ryszard Majer uczestniczył w uroczystym przekazaniu i poświęceniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie. – Serdecznie gratuluję druhom strażakom z Kruszyny wspaniałego wozu strażackiego – mówił senator R. Majer.